Haljastustööd

 • maastikuarhidektuur ehk maastikudisain
 • aiakujundus
 • pindade planeerimine
 • mullatööd (vajadusel kasvupinna lisamine, mulla müük)
 • muruplatside rajamine (külv, siirdemuru)
 • taimede ja hekkide istutamine
 • tänavakivide paigaldus
 • haljastuse hooldustööd

Muruhooldus

 • niitmine (traktori või käsimuruniidukiga)
 • trimmerdamine (pikk hein ja ebatasased pinnad, mida muu tehnikaga pole võimalik niita)
 • väetamine
 • umbrohutõrje
 • muru rullimine

Puude ja Taimede hooldus

 • ohtlike puude langetamine – loe ohtlike puude langetamisest lähemalt!
 • puude lõikus ja võra kujundus
 • okste piiramine
 • harvendamine
 • hekkide pügamine
 • viljapuude lõikus
 • taimede ja istutusalade hooldus
 • lehtede riisumine
 • raiejärgne koristus ja äravedu
 • raieloa taotlemine

Puitehitiste valmistamine

Muud teenused

 • Aedade ehitus : ehitame mitmesuguseid piirdeaedu (puit, võrk, paneel jne.) 
 • Terasside ehitus : puit- või kiviterasside ehitus
 • Võsalõikus ja võsastunud alade puhastus
 • Heakorra koristustööd
 • Kändude juurimine ja freesimine
 • Mänguväljakute ehitus ning neile erinevate atraktsioonide rajamine puidust
 • Puuskultpuurtide valmistamine
 • Tänavakivide paigaldus