SKM HALJASTUS OÜ poolt osutatavate heakorrateenuste hulka kuulub:

Sõiduteede ja parklate heakord

 • Puhastamine porist, prahist, lumest, jääst, puulehtedest jm.
 • Lume sahkamine ja äravedu
 • Sademe- ja sulavee ärajuhtimine ning selleks vajalike rentslite ja kaevurestide puhastus

Kõnniteede ja radade heakord

 • Puhastamine porist, prahist, lumest, jääst, puulehtedest jm
 • Libedustõrje (liivatamine)
 • Lume lükkamine kõnniteelt, vajadusel äravedu
 • Sademe- ja sulavee ärajuhtimine ning selleks vajalike rentslite ja kaevurestide puhastus
 • Prügikastide ümbruse koristamine

Sisekoristus

 • Trepikoja põrandate pühkimine
 • Trepikoja põrandate pesemine
 • Pindadelt tolmu võtmine
 • Kontoriruumide koristamine
 • Klaaspindade pesu

Haljastus- ja hooldustööd

 • Ohtlike puude langetamine
 • Kändude freesimine
 • Haljasalade niitmine ja korrashoid (prahi koristamine).
 • Mänguväljakute rajamine

Ehitus- ja remonditööd

 • Maja fassaadide soojustamine
 • Siseviimistlus-ja maalritööd
 • Katusetööd ja vihmaveerennide paigaldus
 • Koridoride remont
 • Tänavakivide paigaldus
 • Torutööd

Vihmaveerennide puhastustööd

Surve- ja fassaadipesutööd

Iga objekti puhul tuleme oma klientidele vastu ning leiame kompromisse nii teostatavate tööde ulatuse kui ka maksumuse osas!

Hinnapakkumise saamiseks pöörduge julgelt meie abivalmis töötajate poole!